På RUCs sprogprofil videreudvikler du dine færdigheder i enten tysk eller fransk, samtidig med at du tager din bachelor- eller kandidatuddannelse. Du arbejder med aktuelle problemstillinger i det valgte sprogområde, og lærer at forstå akademiske og formidlende tekster og medier, holde oplæg, diskutere og skrive akademisk, samt lave interview og mindre analyser på målsproget.

Uddannelsesinstitution
Roskilde Universitet

Sprog
Tysk
Fransk
Spansk

Sprogprofilen

Om uddannelsen

På sprogprofilen øver du dig i at anvende målsproget til akademiske formål, så du er godt klædt på til for eksempel udvekslingsophold, studiejob eller praktikophold. Ved at arbejde med aktuelle problemstillinger i det valgte sprogområde fra humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver, lærer du gennem fire semestre at kunne fungere fagligt på det valgte fremmedsprog.

Her er to eksempler på semestertemaer fra foråret 2020:

  • Fransk: Bruxelles og EUs håndtering af Covid-19 pandemien
  • Tysk: Nyere films formidling af indvandreridentitet: hyperkulturalitet og transdifferentiering

Du opbygger færdigheder i at forstå, formidle og diskutere akademiske tekster og problemstillinger på det valgte sprog. Du lærer at analysere forskellige typer af empirisk materiale på målsproget: fx skønlitteratur, medier, interviews, observationer, kunst, film, statistik, politikker eller love

Du lærer selv at tilrettelægge og gennemføre små undersøgelser på det valgte sprog.

Du lærer at formidle din viden i forskellige formater på målsproget.

Karrieremuligheder

Med sprogprofilen opgraderer du din humanistiske eller samfundsvidenskabelige faglighed, så du kan bringe den i spil på målsproget eller på tværs af sprog. Du kommer måske til at arbejde for en dansk eller international virksomhed med udenlandske markeder, deltager i kultursamarbejder på tværs af landegrænser eller er udsendt med en NGO.

Uddannelsens opbygning

Sprogprofilen er IKKE en selvstændig uddannelse, men et forløb, der supplerer din bachelor- eller kandidatuddannelse ved Roskilde Universitet, dvs. den ligger ud over din almindelige undervisning.

Du skal deltage i sprogprofilen i fire ud af dine seks bachelorsemestre. Du bestemmer selv, hvilke semestre det skal være. Hvert semester på sprogprofilen har et omfang på 29 undervisningstimer. Hvis du ønsker at tage på udveksling på et relevant udenlandsk universitet, kan du erstatte et semester på sprogprofilen med en opgave, der omhandler ét af de fag, du har haft under dit ophold i udlandet. Når du har bestået de fire semestre, afslutter du med en mundtlig prøve og modtager herefter et bevis for din deltagelse i sprogprofilen på RUC.

Adgangskrav

Først og fremmest kræver sprogprofilen, at du er optaget på én af RUCs bacheloruddannelser*. Herudover anbefaler vi, at du har haft det valgte sprog (tysk eller fransk) på et niveau der svarer til A- eller B-niveau i gymnasiet. Du må altså godt have lært det på anden måde. Når du tilmelder dig en sprogprofil skal du ligeledes gennemgå en sproglig screeningproces, før du er endelig optaget.

*studerende ved den naturvidenskabelige bacheloruddannelse kan dog ikke deltage i sprogprofilen.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside